Cẩm Nang

Cấp Độ Các Items Của Các Nhân Vật

I. Các Cấp Độ Của Set:

Class DW:

-cấp 1: set vải thô
-cấp 2: set xương
-cấp 3: set nhân sư
-cấp 4: set Ma Thuật
-cấp 5: set Ánh Trăng
-cấp 6: set Triệu Hồn
-cấp 7: set Ma Vương
-cấp 8: set Thần Ma


Class DK:

-cấp 1: set Da
-cấp 2: set Trâu Xanh, Thiên Kim
-cấp 3: set Thiết Phiến
-cấp 4: set Hắc Điểu, Hoả Long
-cấp 5: set Hắc Long
-cấp 6: set Phượng Hoàng
-cấp 7: set Thần Long
-cấp 8: set Quyền Năng


Class Elf:

-cấp 1: set Trinh nữ, set lụa
-cấp 2: set Thiên Thanh
-cấp 3: set Ngọc Bích
-cấp 4: set Kim Ngân
-cấp 5: set Nữ Thần
-cấp 6: set Giai Nhân
-cấp 7: set Thánh Nữ
-cấp 8: set Thái Bình


Class MG:


-cấp 1-3: Giống DK
-cấp 4: set Phong Vũ
-cấp 5: set Lôi Phong
-cấp 6: set Cuồng Phong
-cấp 7: set Hỏa Thần
-cấp 8: set Hồng Long.


Class DL:

-cấp 1-2: Giống DK
-cấp 3: set Thiết Ma
-cấp 4: set Huyền Thiết
-cấp 5: set Hắc Vương
-cấp 6: set Hoàng Kim
-cấp 7: set Chí Tôn
-cấp 8: set Thái Dương.

 

Cấp độ Vũ Khí EX:

DW:


-câp 1: gậy Ma Thuật
-cấp 2: gậy Phục Sinh
-cấp 3: gậy Hủy Diệt
-cấp 4: gậy triệu Hồn
-cấp 5: gậy Hỏa Long
-cấp 6: gậy Kundun

-cấp 7: Gậy Thiên Sứ, Gậy hỏa long
-cấp 8: gậy Thần Ma

DK:


-cấp 1: Kiếm nhật
-cấp 2: kiếm điện
-cấp 3: kiếm hủy diêt
-cấp 4: Thiên ma kiếm
-cấp 6: Cuồng Phong Đao

-cấp 7: Ỷ Thiên Đao , Hỏa Long Kiếm
-cấp 8: Đao Quyền Năng

Elf:


-cấp 2: nỏ thiên thanh. nỏ kim ngân
-cấp 3: Mai Hoa cung
-cấp 4: nỏ thánh
-cấp 5: cung Thiên Mệnh

-cấp6: Cung Thiên Thần
-cấp7: Mỹ Nhân Cung , Nỏ Hỏa Long
-cấp 8: cung Thái Bình

MG:


-cấp 1-3: ko có
-cấp 4: Lôi Phong đao
-cấp 5: Ảo Ảnh đao

-cấp 6: Hỏa Tinh Kiếm
-cấp 7: đao Sinh Mệnh
-cấp 8: đao Hồng Long

DL:


-cấp 2: quyền trượng Chiến
-cấp 3: quyền trượng Thép
-cấp 4: quyền trượng Bóng Tối
-cấp 5: quyền trượng Kim Cương

-cấp 6: quyền trượng Đại Vương
-cấp 7: quyền trượng Đại Vương, Quyền Trượng Thiên Tử
-cấp 8: quyền trượng THái Dương.