Cẩm Nang

Bảo trì 30p Từ 13h-13h30 Ngày 19/04 Server Lorencia

Chào Anh Em.

 

BQT nhận thấy có 1 vài vấn đề cần khắc phục, vì thế BQT sẽ bảo trì server 30 phút để khắc phục.

Thời Giản Bảo Trì: Từ 13h00 tới 13h30p ngày 19/04/2020

- Anh em bố trí thời gian để vào lại game nhé.

 

BQT MU VIỆT NAM

XIN THÔNG BÁO!