Cẩm Nang

Bảo trì 30p Từ 15h-15h30 máy Chủ Lorencia.

Chào Anh Em.

- Sau vài ngày Open.

- BQT nhận thấy có 1 vài vấn đề cần khắc phục, vì thế BQT sẽ bảo trì server 30 phút để khắc phục.

Thời Giản Bảo Trì: Từ 15h tới 15h30p ngày 08/04/2020

Nội Dung Bảo Trì:

1: Fix triệt để lỗi  dis sub 

2: Fix lại tỷ lệ rớt đồ ở BC và DV

3: Cho  ra sự kiện săn ngọc mini tại sub  20 máp  Atlans 0, có PK 20h hàng ngày 

4: Mở sự kiện  săn bos  vào 21h  ở máp lorencia sub 20  

BQT MU VIỆT NAM

XIN THÔNG BÁO!