Cẩm Nang

Bảo trì Gấp Máy Chủ 15P Từ 18h15-18h30

Chào Anh Em.

BQT sẽ tiến hành bảo trì gấp máy chủ trong vòng 15p

Bảo trì máy chủ gấp 10p Từ 18h15 tới 18h30

AE bố trí vào lại game.

 

BQT MU VIỆT NAM XIN THÔNG BÁO!