Cẩm Nang

Bảo trì máy chỉ Lorencia 60 phút để điều chỉnh 1 số vấn đề

Chào Anh Em.

 

BQT nhận thấy có 1 vài vấn đề cần khắc phục, Và có 1 số điều chỉnh 

- Chỉnh dame của một số class 

- Tăng tỷ lệ drop lông vũ với huy hiệu hoàng tộc

-Mở chức năng cộng hưởng đồ từ 1 op thành 2 op 

Thời Giản Bảo Trì: Từ 14h  tới 15h00p ngày 26/04/2020

- Anh em bố trí thời gian để vào lại game nhé.

 

BQT MU VIỆT NAM

XIN THÔNG BÁO!