Cẩm Nang

Bảo trì máy chủ Lorencia 60 phút

Chào Anh Em.

 

BQT nhận thấy có 1 vài vấn đề cần khắc phục, vì thế BQT sẽ bảo trì server 60 phút để khắc phục.

- Và bắt đầu cho rơi lông vũ 

Thời Giản Bảo Trì: Từ khi có thông báo này tới 13h20p ngày 21/04/2020

- Anh em bố trí thời gian để vào lại game nhé.

 

BQT MU VIỆT NAM

XIN THÔNG BÁO!