Cẩm Nang

Bảo trì máy chủ Lorencia đến 16h30

  • Để phục vụ các bạn tốt hơn  
  • BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ Lorencia  đến 16h 30
  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.
  • Thời Gian:

  • Tới 16h30  Ngày  5/4/2020


  • Vì thế anh em bố trí thời gian để quay lại game nhé

    BQT MU-VIETNAM
    XIN THÔNG BÁO!