Cẩm Nang

Bảo Trì Máy Chủ Lorencia Từ 18h20 tới 18h50p ngày 09/04/2020

Chào Anh Em.

 

- BQT nhận thấy có 1 vài vấn đề cần khắc phục, vì thế BQT sẽ bảo trì server 30 phút để khắc phục.

Thời Giản Bảo Trì: Từ 18h20 tới 18h50p ngày 09/04/2020

- Anh em bố trí thời gian để vào lại game nhé.

 

BQT MU VIỆT NAM

XIN THÔNG BÁO!