Cẩm Nang

Bảo trì server 40P từ 13h00 sáng tới 13h40 ngày 17/4

Chào Anh Em.

 

Chào Anh Em.

- BQT nhận thấy có 1 vài vấn đề cần khắc phục, vì thế BQT sẽ bảo trì server 40 phút để khắc phục.

Thời Giản Bảo Trì: Từ 13h00 tới 14h00p ngày 17/4/2020

Nội Dung Bảo Trì:

1: Tăng tỷ lệ rớt ngọc Bless , hiện tại BQT thấy rớt rất ít.

2: Tăng tỷ lệ rơi Đá Nguyên Thủy.

3: Bảo trì hệ thống cho hoạt động trơn tru hơn.

Vì thế anh em bố trí thời gian quay lại Game.

BQT MU VIỆT NAM

XIN THÔNG BÁO!