Cẩm Nang

Cho rơi đồ 380 khi đi săn Boss !

 

 

Chào mọi người

-BQT xin thông báo  đồ 380 được cho rơi trong Kundun, Medusa, Tháp tinh luyện 

-Thời gian .

:Từ 15h30 ngày 08/07/2020 

 

 BQT MU-ViIEETNAM.VN

XIN THÔNG BÁO