Cẩm Nang

Thông tin cập nhật event mới cho ra từ ngày 05/06/2020 máy chủ Lorencia

 

Chào mọi người

    -  BQT xin thông báo 1 số event mới cập nhật  trong lần bảo trì máy chủ  này của máy chủ Lorencia

Tên event  Thời gian   Nội dung  Phần thưởng
Devias event 20h35

Tại Devias 4 Sub-20

Tiêu diệt boss kundun ,medusa, boss vàng

Hộp Box Kundun

Ngọc

Đồ exl, đồ thần 

Sự kiện sống còn  21h25

Tới giờ event sang Sub 20 rồi gõ lệnh  /dangkypk để tham gia sự kiện 

Khi pk chết người chơi khác sẽ có cơ hội rơi ngọc 

Người sống sót cuối cùng sẽ nhận được 1 hộp quà xanh lá ném ra đồ exl cấp 7 

Ngọc

Đồ exl

 

 - Thời gian event sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 05/06/2020

BQT MU-VIETNAM

XIN THÔNG BÁO