Cẩm Nang

Thông Tin Sự Kiện Diển Ra Hàng Ngày Trong Game.

Tên Sự Kiện Thời Gian Cách Tham Gia Phần Thưởng
Lâu Đài Máu
(Blood Castle)

- 08h30
- 10h30
- 14h30
- 18h30
- 20h30
- 22h30

Đến gặp NPC "Linh hồn thiên sứ" tại Devias

Diễn ra tại : Server-2 , 5
 Tỉ Lệ Rơi Ngọc cao
Lâu Đài Máu Sub-10
(Blood Castle)
 - 08h30
- 10h30
- 14h30
- 16h30
- 20h30
- 22h30
 
Đến gặp NPC "Linh hồn thiên sứ" tại Devias

Diễn ra tại : Server 10
 Tỉ Lệ Rơi Ngọc cao 
Quảng Trường Quỷ
(Devil Square)

- 08h00
- 10h00
- 14h00
- 18h00
- 20h00
- 22h00

Đến gặp NPC "Charon" tại Noria

Diễn ra tại : Server-2 , 5
 Tỉ Lệ Rơi Ngọc Cao
Quảng Trường Quỷ Sub - 10
(Devil Square)
- 08h00
- 10h00
- 14h00
- 16h00
- 20h00
- 22h00
Đến gặp NPC "Charon" tại Noria

Diễn ra tại : Server 10
Tỉ Lệ Rơi Ngọc Cao
Hỗn Nguyên Lâu
(Chaos Castle)
- 9h00
- 13h00
- 17h00
- 21h00
Mua vé "Armor Guardman"

Diễn ra tại : Server-2-4-6
Các loại Ngọc,
Items Thần
BOSS Vàng tấn công

- 01h15
- 03h15

- 09h15
- 11h15
- 15h15
- 17h15
- 19h15
- 21h15
- 23h15

Boss 1 Random Lorencia, Noria
Boss 2 davias 3 4
Boss 3 Random Lorencia, Noria, Davias
Boss 4 Random Atlan 2 3
Boss 5 Random Tarkan 1 2

Diễn ra tại tất cả các sub trừ sub 1
Box KunDun
Rồng Đỏ
Tấn Công
- 01h15
- 03h15

- 09h15
- 11h15
- 15h15
- 17h15
- 19h15
- 21h15
- 23h15
Rồng Đỏ sẽ suất hiện Random Lorencia, Noria và Davias

Diễn ra tại tất cả các sv trừ sv1

 
Life
Chaos
Bless
Soul
Phù Thủy Trắng
(White Wizard)
-00h00
- 08h00
- 12h00
- 16h00
- 20h00

Tại 1 tọa độ bất kỳ ( xuất hiện ngẫu nhiên ) như : Lorencia, Noria, Devias ...

Tất cả các sv trừ sv 1

Ngọc, Nhẫn Pháp Sư
Kundun Event Ngẩu nhiên
12 đến 18h sau khi chết

Sau khi bị tiêu diệt sẽ ngẩu nhiên tái sinh tại Kalima 7 random 1 thời gian khác

Sv 2 ,4

Items Thần, Ex
Tháp Tinh Luyện Khi Phá Tháp Sau 24h sẽ mở lại

Sau khi bị phá 24h sau sẽ mở lại

Sv 2 ,4

Item Exl

Quay đá nguyên thủy

Truy Tìm GM

20h00

20h10

20h20

20h30

20h40

Tới giờ Event sang Sub 1 Map Devias 1 2 3 4

Tìm GM và Giao dịch với GM, GM sẽ ném ra đất "Quà tặng của GM" Nhặt hộp quà đó lên và ném ra đất lại sẽ được phần thưởng là ngọc.

Ngọc các loại random.
Săn Ngọc  20h00 Đến Atlan0 Sub20 đánh quái săn ngọc Ngọc Các Loại
Săn Boss 21h Tại Lorencia Sub-20 Hộp Box Kundun

 

Chú ý Boss Vàng xuất hiện ở các MAP sau.

Boss1 : Ở Noria hoặc Lorencia ( Chạy lung tung, tự tìm Boss, không có tọa độ cố định )
Boss2 : Ở Davias 1 hoặc 2 3 4 ( Chạy lung tung, tự tìm Boss, không có tọa độ cố định )
Boss3 : Có Thông báo rồng vàng ( Chạy lung tung, tự tìm Boss, không có tọa độ cố định )
Boss4 : Atlan 1 hoặc 2 3 ( Chạy lung tung, tự tìm Boss, không có tọa độ cố định )
Boss 5: Tarkan 1 hoặc 2 ( Chạy lung tung, tự tìm Boss, không có tọa độ cố định )