Cẩm Nang

Tổng Kết Đua Top Class Máy Chủ Lorencia !

Chào toàn thể anh em !

  • Như vậy Sự kiện Đua top chủng tộc máy chủ Lorencia đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi khởi động này.
  • Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp thời gian hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc chinh phục thử thách lần này.

Dưới đây là những bạn đã đoạt giải thường trong lần thử thách này.

CLASS DW

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 ThaiXaLem 71 400 02:02:xx 01/04 Pháp Sư
2 YuKo 71 400 02:27:xx 01/04 Pháp Sư
3 eck1102 71 400 02:46:xx 01/04 Pháp Sư

 

CLASS DK

 

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 SimpleLuv 71 400 03:16:xx 01/04 Kỵ Sĩ
2 HunaBin 71 400 03:22:xx 01/04 Kỵ Sĩ
3 CongTuBot 71 400 03:22:xx 01/04 Kỵ Sĩ

 

CLASS ELF

 

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 Bucuxiu 71 400 01:23:xx 01/04 Thánh Nữ
2 ElfLaLa 71 400 01:38:xx 01/04 Thánh Nữ
3 ElfNami 71 400 01:47:xx 01/04 Thánh Nữ

 

CLASS MG

 

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 MGPro 71 400 01:38:xx 01/04 Đấu Sĩ
2 AcMa 71 400 01:40:xx 01/04 Đấu Sĩ
3 CrazyDOG 71 400 01:52:xx 01/04 Đấu Sĩ

 

CLASS DL

 

STT Nhân vật Reset Level Level Up Cuối Chủng tộc
1 DamMe 71 400 02:00:xx 01/04 Chúa Tể
2 QuyVuong 71 400 02:01:xx 01/04 Chúa Tể
3 OngHiep 71 400 02:03:xx 01/04 Chúa Tể

 


Giải thưởng sẽ được BQT trao vào chiều ngày mai 02/04/2020

BQT MU VIỆT NAM
XIN THÔNG BÁO!